Data, locatie en kosten

Zelfvertrouwen en zelfstandigheid 
 
De data voor deze training worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.
 
Zodra er voldoende aanmelding zijn, zal de cursus van start gaan.
Alle trainingen voor de kinderen worden gegeven op Educatieboerderij de Scheerskamp, Piekenbroek 3 te Hernen. De locatie voor de ouderavonden zal ter zijner tijd bekend worden gemaakt.