Klasseboeren       

Wij zijn met onze boerderij aangesloten bij Klasseboeren. Dit is een organisatie van boeren, die zich gespecialiseerd hebben in het geven van boerderijeducatie aan basisscholen, middelbare scholen en beroepsopleidingen.
 
Via www.klasseboeren.nl kunt u een bezoek aan onze boerderij aanvragen. Wij bieden voor iedere groep een programma dat is afgestemd op de wensen van de leerkracht. Wij leveren altijd maatwerk en hopen op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan de leerervaringen van scholieren. Voorbeelden van thema's die wij behandelen zijn: hoe wonen de koeien ?, gezonde voeding, de boerderij vroeger en nu, boerderij en neventakken, mestproduktie en overschotten, proeven, wat maken we van melk ? etc. Ons uitgangspunt is dat alle door de scholen aangedragen thema's uitgewerkt kunnen worden tot een leerzame bijeenkomst.
 
Na een korte uitleg met rondleiding gaan de kinderen zelf aan de slag op de boerderij, om antwoorden te zoeken op vragen van ons en van zichzelf. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen het meeste leren door het zelf te ontdekken en te ervaren. In onze opdrachten verwerken wij onder andere vakken als taal, rekenen, verzorging, sociale omgang en biologie.
 

De Scheerskamp

Hermien van der Aa
Piekenbroek 3
6616 BN Hernen
boerderij@descheerskamp.nl
Mogelijk gemaakt door Webnode