Bezoek Limburgse educatie ondernemers

Vandaag hadden we 9 educatieve ondernemers uit Midden- en Zuid-Limburg op bezoek. Aan het begin van de ochtend hebben ze een bezoek bijgewoond van groep 4-5-6 aan onze boerderij. Het thema van de les was "wonen". Na een korte inleiding gingen de kinderen op zoek naar antwoord op vragen als, eten mensen en koeien hetzelfde, hoeveel ruimte heb jij in je eigen huis en hoeveel ruimte heeft een koe, welke overeenkomsten zijn er tussen mensen en koeien, hoe kookt de boer, wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen kalfjes en baby's. Ook zijn alle kinderen in de melkstal geweest, om een echte koe te melken. Nadat de school was vertrokken hebben we nog samen met onze collega's gelunchd. Tijdens deze lunch hebben we veel van gedachten gewisseld over inhoud en organisatie van educatieve activiteiten. Daarnaast was er ook ruim aandacht voor de Boerderijschool, zoals wij deze aanbieden op onze boerderij. Kortom een vruchtbare ochtend vol enthousiaste kinderen en collega's.