Duurzaamheid, water en techniek op de boerderij

Maandag 27 maart 2017 kwam groep 7/8 van de Heilig Hartschool uit Hernen op bezoek. Samen met de leerlingen hebben we gekeken naar wat is duurzaamheid nou eigenlijk. Met name het gebruik van groene energie was voor de kinderen erg herkenbaar. Andere onderwerpen die we in dit kader bespraken waren de leeftijd van de koeien, de huisvesting en verzorging van de koeien, het verzorgen van het grasland en het gebruik van mest. Verder hebben we gesproken over het watergebruik en de mogelijkheden om water her te gebruiken en te besparen. Tenslotte hebben de leerlingen gekeken naar de mechanisatie op ons bedrijf en of er mogelijkheden zijn om nog meer klussen te mechaniseren. Het was een leerzaam bezoek met een enthousiaste groep leerlingen, die actief deelnamen aan het lesprogramma.