Klasseboeren helpen boerderijeducatie te professionaliseren

Door: Sanne Jansen

Klasseboeren zijn bij uitstek gespecialiseerd om het boerenverhaal over de herkomst van voedsel over te brengen bij schoolklassen. Aan collega-ondernemers de oproep om door te verwijzen naar Klasseboeren, als docenten aankloppen voor een boerderijbezoek.

Noord-Brabant telt 41 Klasseboeren. Graag maken Jeff Denissen en Ellie Fonken, allebei Klasseboer in de regio Tilburg, iedereen attent op de expertise van Klasseboeren. Ze hopen dat andere ondernemers de weg beter naar hen weten te vinden.

Onder de aandacht

‘Coördinators van de regio, van wie ik er één ben, proberen het werk van Klasseboeren bij scholen onder de aandacht te brengen. Dit lukt al aardig. Veel leerkrachten weten al dat wij er zijn. Toch zijn er altijd leerkrachten die bij andere boeren aankloppen voor boerderijeducatie. Voor deze collega-ondernemers is het handig te weten van het bestaan van Klasseboeren. Ze kunnen de school dan doorverwijzen naar ons. Op die manier helpen ze ons om boerderijeducatie te professionaliseren’, zegt Fonken.

Denissen vult haar aan. ‘Weet dat Klasseboeren ondernemers zijn die goed beslagen ten ijs komen met hun verhaal over het boerenleven. Ze weten hoe ze een verhaal moeten overbrengen en zijn daarop voorbereid. Ze hebben lesmateriaal voor elke leeftijd, van kleuters tot middelbare scholieren.’

Juiste papieren

Een ander argument, volgens Denissen, is dat Klasseboeren hebben geïnvesteerd om de juiste papieren te behalen. ‘Denk aan een risico-inventarisatielijst om de veiligheid van bezoekers te garanderen. Ook moeten we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen en beschikken over een diploma bedrijfshulpverlening (bhv). Daar komt bij dat we ons didactisch hebben onderlegd.’

Fonken: ‘Boerderijeducatie wordt professioneel aangepakt. Op deze manier dragen we positief bij aan de sector. Ons werk wordt gewaardeerd. Los van de investering hebben Klasseboeren de ambitie om een verhaal over te brengen bij kinderen. Daarin willen we kwaliteit leveren.’

Witte vlekken

En wat kunnen andere ondernemers doen die het leuk vinden leerlingen rond te leiden over het bedrijf? ‘Misschien is het Klasseboerschap wel iets voor hen’, aldus Denissen. ‘Vooral rond Breda en Deurne hebben we nog witte vlekken. Maar ook ondernemers uit andere regio’s zijn welkom.’ Meer weten? Kijk op de website: www.klasseboeren.nl.