Nieuw seizoen Bolsterboerderij van start

Vandaag is het achtste seizoen van de Bolsterboerderij van start gegaan. De komende 4 maanden komen kinderen uit groep 7 van sbo De Bolster, 10 keer mee helpen op de boerderij. We proberen ze op deze manier wat te leren over het leven en werken op een boerderij. Daarnaast werken we hard aan het verder ontwikkelen van de sociaal emotionele kant van de kinderen. Samen werken, elkaar helpen, hulp vragen, het verzorgen van mens en dier, grenzen verleggen, doorzetten etc. Kortom een hele nieuwe wereld te ontdekken voor zowel de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en voor ons als aanbieders van de Bolsterboerderij.