Educatie

De Scheerskom

Na een aantal weken proef draaien in het schooljaar 2020-2021, zijn de leerlingen van zmlk-school De Kom uit Druten vanaf het schooljaar 2021-2022 wekelijks te vinden op onze boerderij. Ze komen ieder vrijdag op onze boerderij, om te leren op locatie. Op de boerderij ontdekken de leerlingen nieuwe talenten en voorkeuren en worden ze voorbereid op de toekomst. Wij zijn blij dat wij deze leerlingen een plek kunnen geven buiten de schoolmuren waar zij op een veilige, vertrouwde manier kunnen leren. Mede omdat wij ervan overtuigd zijn dat kinderen het meeste leren door het zelf te ontdekken en te ervaren. 

De Bolsterboerderij

Iedere donderdag van april tot aan de grote vakantie organiseren wij op onze boerderij de Bolsterboerderij. Dit is een samenwerking van ons bedrijf met De Bolster, en school voor speciaal basisonderwijs uit Wijchen. Samen met de leerlingen van groep 7 werken we op de boerderij, in de tuin, in het kippenhok en verzorgen we iedere week een lunch voor iedereen.

Uitgangspunt van de boerderijschool is 'Leren door te doen'. Naast taal, rekenen, biologie e.d. leren de kinderen ook doorzetten, samenwerken, grenzen verleggen, verzorgen, het ontwikkelen van vaardigheden, bewegen etc. Wij zien dan ook vaak dat kinderen enorm groeien in zelfvertrouwen, zelfbewust zijn en het nemen van verantwoordelijkheden. Daar komt bij dat voor veel kinderen bijvoorbeeld het rekenen inzichtelijker wordt door het in de praktijk te ervaren. Dit geldt ook voor begrijpend lezen (tijdens het koken), woordenschat (gedurende de hele periode) en biologie.

Bent u geïnteresseerd geraakt in de boerderijschool of in de Bolsterboerderij in het bijzonder dan kunt u onze belevenissen volgen op deze site.

Uniek lesmateriaal

Een agrarisch bedrijf biedt een scala aan mogelijkheden voor het geven van boerderijlessen. Voor het basisonderwijs kunt u hierbij denken aan lessen op het gebied van taal, rekenen of wereldoriëntatie. En voor het voortgezet onderwijs kunt u denken aan lessen die aansluiten bij vakken als, aardrijkskunde, biologie en burgerschap/maatschappijleer. De kracht van een boerderijles ziet in het visualiseren van de lesstof. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met geven van boerderijlessen en het ontwikkelen van educatieve opdrachten en bijbehorende materialen, om de lesstof te visualiseren. De door mij ontwikkelde materialen zijn veelal bedrijfsspecifiek en afgestemd op de wensen en verwachtingen van de school. Dit maakt het materiaal uniek en effectief. Zou u, voor uw bedrijf of samenwerkingsverband ook graag specifiek lesmateriaal ontwikkelen, dan kunt u daarover met mij contact opnemen. 

Workshop lesmateriaal maken

Ontvangt u regelmatig leerlingen of bezoekers op uw bedrijf, maar vindt u het soms lastig om het juiste lesmateriaal te vinden. Volg dan een workshop "Zelf aan de slag met lesmateriaal". In deze workshop leert u hoe u processen op uw boerderij kunt visualiseren in praktische opdrachten, die aansluiten bij de vragen en samenstelling van de doelgroep. Na afloop van de sessie heeft u minimaal één onderwerp uitgewerkt tot een praktische opdracht. De workshops vinden altijd in groepsverband plaats. De minimale groepsgrootte bedraagt 6 personen. Voor vragen of meer informatie kunt u het contactformulier invullen.