Educatie

Klasseboeren

Wij zijn met onze boerderij aangesloten bij Klasseboeren. Dit is een organisatie van boeren, die zich gespecialiseerd hebben in het geven van boerderijeducatie aan basisscholen, middelbare scholen en beroepsopleidingen. Via www.klasseboeren.nl kunt u een bezoek aan onze boerderij aanvragen. 

Wij bieden voor iedere groep een programma dat is afgestemd op de wensen van de leerkracht. Wij leveren altijd maatwerk en hopen op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan de leerervaringen van scholieren. Voorbeelden van thema's die wij behandelen zijn: hoe wonen de koeien ?, gezonde voeding, de boerderij vroeger en nu, boerderij en neventakken, mestproduktie en overschotten, proeven, wat maken we van melk ? etc. Ons uitgangspunt is dat alle door de scholen aangedragen thema's uitgewerkt kunnen worden tot een leerzame bijeenkomst. Na een korte uitleg met rondleiding gaan de kinderen zelf aan de slag op de boerderij, om antwoorden te zoeken op vragen van ons en van zichzelf. 

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen het meeste leren door het zelf te ontdekken en te ervaren. In onze opdrachten verwerken wij onder andere vakken als taal, rekenen, verzorging, sociale omgang en biologie.

De Boerderijschool

Iedere donderdag van april tot aan de grote vakantie organiseren wij op onze boerderij de Bolsterboerderij. Dit is een samenwerking van ons bedrijf met een school voor speciaal basisonderwijs "De Bolster" uit Wijchen. Samen met de leerlingen van groep 7 werken we op de boerderij, in de tuin, in het kippenhok en verzorgen we iedere week een lunch voor iedereen.

Uitgangspunt van de boerderijschool is "Leren door te doen". Naast taal, rekenen, biologie e.d. leren de kinderen ook doorzetten, samenwerken, grenzen verleggen, verzorgen, het ontwikkelen van vaardigheden, bewegen etc. Wij zien dan ook vaak dat kinderen enorm groeien in zelfvertrouwen, zelfbewust zijn en het nemen van verantwoordelijkheden. Daar komt bij dat voor veel kinderen bijvoorbeeld het rekenen inzichtelijker wordt door het in de praktijk te ervaren. Dit geldt ook voor begrijpend lezen (tijdens het koken), woordenschat (gedurende de hele periode) en biologie.

Bent u geïnteresseerd geraakt in de boerderijschool of in de Bolsterboerderij in het bijzonder dan kunt u onze belevenissen volgen op deze site. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw klas of groep om deel te nemen aan de boerderijschool, dan nodig ik u uit contact met ons op te nemen.

Uniek lesmateriaal

Een agrarisch bedrijf biedt een scala aan mogelijkheden voor het geven van boerderijlessen. Voor het basisonderwijs kunt u hierbij denken aan lessen op het gebied van taal, rekenen of wereldoriëntatie. En voor het voortgezet onderwijs kunt u denken aan lessen die aansluiten bij vakken als, aardrijkskunde, biologie en burgerschap/maatschappijleer. De kracht van een boerderijles ziet in het visualiseren van de lesstof. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met geven van boerderijlessen en het ontwikkelen van educatieve opdrachten en bijbehorende materialen, om de lesstof te visualiseren. De door mij ontwikkelde materialen zijn veelal bedrijfsspecifiek en afgestemd op de wensen en verwachtingen van de school. Dit maakt het materiaal uniek en effectief. Zou u, voor uw bedrijf of samenwerkingsverband ook graag specifiek lesmateriaal ontwikkelen, dan kunt u daarover met mij contact opnemen. 

Workshop lesmateriaal maken

Ontvangt u regelmatig leerlingen of bezoekers op uw bedrijf, maar vindt u het soms lastig om het juiste lesmateriaal te vinden. Volg dan een workshop "Zelf aan de slag met lesmateriaal". In deze workshop leert u hoe u processen op uw boerderij kunt visualiseren in praktische opdrachten, die aansluiten bij de vragen en samenstelling van de doelgroep. Na afloop van de sessie heeft u minimaal één onderwerp uitgewerkt tot een praktische opdracht. De workshops vinden altijd in groepsverband plaats. De minimale groepsgrootte bedraagt 6 personen. Voor vragen of meer informatie kunt u het contactformulier invullen.