Over ons

Jos en Hermien van der Aa

Wij zijn Jos en Hermien van der Aa. Samen runnen wij een melkveebedrijf in Hernen. Op onze boerderij verzorgen wij 70 melkkoeien en 50 stuks jongvee en kalveren. Wij hebben in onze bedrijfsvoering veel ruimte ingebouwd, om maatschappelijk betrokken te kunnen ondernemen. Wij vinden het belangrijk in gesprek te blijven met onze omgeving. Dit doen wij door activiteiten te organiseren waarmee wij verbinding leggen met de maatschappij. Hierbij kunt u denken aan de boerderijschool, het bieden van een 'leren op locatie' plek aan leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, zinvolle en arbeidsmatige dagbesteding en het verzorgen van trainingen en workshops op aanvraag. Wat wij te bieden hebben en hoe u contact met ons kunt opnemen, leest u onder de verschillende menu items. Wij wensen u een aangenaam verblijf op onze site en hopen u een keer te mogen begroeten op onze boerderij.